Saturday , January 25 2020
Breaking News
Home / حقوق / بکارت حلقوی و زیر سوال رفتن نو عروسان

بکارت حلقوی و زیر سوال رفتن نو عروسان

نویسنده: علی شجاعی

ازدواج یک امر مهم و سرنوشت ساز برای پسر و دختر جوان است گرچه در اکثر کشورهای غیر اسلامی بیشتر از کلمه زندگی مشترک استفاده میشود و معمولا در کشورهای اسلامی به خاطر احترام به بنا و زیربنای یک خانواده و تشکیل آن مسئله ای وجود دارد به نام تشکیل دادن خانواده و ازدواج و بیشتر هم از کلمه ازدواج کار گرفته میشود. که در اکثری از کشورهای اسلامی بکارت مایه ی عفت نو عروسان هست. پس با در نظر داشت بعضی از مسایل مهم و سرنوشت ساز باید به چند نکته ای کلیدی توجه صورت گیرد. اول اینکه جوانانیکه ازدواج میکنند قبل از ازدواج در مورد مسایل زناشویی معلومات کافی بیابند و به خود آگاهی خود بیافزایند. چون اگر خدای نخواسته عدم وجود بکارت برای داماد قطعی شود به آبرو و عزت دو خانواده لطمه وارد میگردد و خود نو عروس که قربانی این مسئله میشود و آبرو و عزت و عفت و شرف و حیثیت آن به مفد در بعضی از موارد زیر سوال میرود. بنا بر این نظر به گفته های دانشمندان علم حقوق و خصوصا طب عدلی به نکاتی اشاره میکنم و امیدوارم که برای جوان عزیز مفید واقع گردد.
اگر در انترنت دسترسی داشته باشید بیشتر و بهتر میتوانید بکارت و انواع آنرا تشخیص داده و بعد از آن دیگر به عفت دختر جوانی لطمه نخواهد وارد کنید. بکارت انواعی زیادی دارد که عبارت اند از: مثلثی، حلقوی، حلالی، مخطط، دانه دار، سراخ دار، بدون سراخ و… که بیشترین خشونت در مورد دخترانی صورت میگیرد که بدون آگاهی قربانی خشونت میشوند دارندگانی از نوع بکارت حلقوی هست و به نوبه ی دوم بیشتر خشونت علیه دارندگانی بکارت از نوعی بدون سوراخ میشود. اول میخواهم در مورد بکارت حلقوی یا معروف به بکارت جنجال آفرین توضیحاتی ارائه کنم.

2

بکارتی که از نوع حلقوی هست بکارتی هست که وسط آن کاملا سوراخ کلانی وجود دارد که به اثر عمل زنا شویی و یا نزدیکی اکثرا زایل نمیگردد و با هر بار عمل زناشوی و نزدیکی گشاده شده میرود و شوهر فکر میکند که هیچ بکارتی وجود ندارد. اما به جوانان عزیز توصیه میشود که بکارت را میتوان به راحتی دید، قبل از عمل نزدیکی باید از همسر خود مطمعین شوید و نگذارید که بدون هیچ موردی حیثیت و شرف همسر خود را خدشه دار کنید. در صورت باز کردن شفتان صغیرتان همه نوعی از بکارت به چشم دیده میشود که در حدود شش الی هفت سانتی متر از شفتان کبیرتان به عقب و یا به طرف درون فرج قرار دارد با رنگ بیشتر گلابی رنگ است که خیلی به راحتی دیده میشود. در مرحله اول عمل نزدیکی مهم نیامدن خون گلابی رنگ و شفاف و صاف نیست چون تعدادی از دخترها دارای این نوع بکارت هستند که قابل زایل شدن را ندارد و فقط در هنگام زایمان و قبل از تولد شدن طفل، بکارت حلقوی زایل شده و خون روشن و شفاف بیرون میشود. که باید در این مورد خیلی محتاط باشید. چون بکارت حلقوی به راحتی قابل زایل شدن نیست. در افغانستان به خاطر عدم اطلاعات و عدم آگاهی و عدم علمیت کافی بیشتر دختران و نوعروسان با لباس عروسی خود دوباره به خانه پدر خود با سر افکندگی برمیگردند و تعدادی زیادی شان نیز قربانی خشونت شده و به زیر خروارهای خاک قرار میگیرند. اما به ندرت دخترانی هستند که خود باخته شده و بکارت شان زایل شده و در صورت زایل بودن بکارت شان نیز نباید قربانی خشونت شوند و در دین اسلام بهترین راه برای مسلمانان معرفی شده که فسخ و یا طلاق است. اگر در مورد فسخ شرح بدهم این نوشته گنجایش آنرا ندارد چون فسخ برای مرد یک مبحث جداگانه ای هست که در چه حالاتی مرد میتواند از حق فسخ خود استفاده کند تا زیان متوجه آن نشود. اما به صورت کوتا به این موضوع اشاره میکنم که از اصل موضوع دور نشوم. در هنگام بستن عقد ازدواج چیزی داریم به نام شروط ضمن عقدنکاح، که بیشتر در مناطق ما و کشور ما افغانستان، شروط ضمن عقد بیشتر از طرف دختران و یا خانواده آنها پیشنهاد میگردد از قبیل داشتن خانه، موتر، تحصیل، کارخوب و… اما از طرف زوج و یا خانواده زوج هیچ پیشنهادی صورت نمیگیرد و اگر صورت هم میگیرد خیلی نادر، اما شروط ضمن عقد که حق فسخ را برای زوج میدهد و به صورت نا گفته به آن جامه ی عمل پوشانده میشود عدم وجود بکارت هست که این مورد هیچ نیازی به شرط کردن در ضمن عقد ندارد و اگر واقعا نو عروس بکارتش زاید گردیده بوده در این صورت حق فسخ برای زوج موجود است ولو اینکه هیچ شرطی ضمن عقد نشده باشد. نا گفته نماند که اگر زوجه باکره باشد و بکارتش نیز از نوعی حلقوی باشد تا قبل از عمل زایمان با هر بار عمل نزدیکی در هنگام عمل زناشویی، احساس ناراحتی میکند که ناراحتی شان نیز از موجود بودن بکارت از نوعی حلقوی است که احساس درد میکند و هیچ نوع لذتی نخواهد برد. و اگر زوج آگاهی داشته باشد باکره بودن بدون عمل نزدیکی نیز معلوم میگردد که دختر باکره طرف بالای شفتان کبیرتان فرج، کمی فرورفتگی وجود دارد ولو دختر هر قدر چاق باشد و این فرورفتگی فقط هنگامی از بین میرود که یک بار عمل نزدیکی صورت گرفته باشد. و یک قول دیگری نیز هست که خیلی موثق بوده نمیتواند و آن این است که دختر باکره دو طرف گرده های شان از طرف پشت برآمدگی وجود ندارد اما دختر که بکارت شان زایل شده باشد برآمدگی پیدا میشود. که این قول بسیار ضعیف است. و تعدادی دخترانی هستند که دارای بکارتی از نوعی بدون سوراخ هستند که این مورد در هنگام عمل زناشویی هیچ جنجال آفرین نیست و کاملا خون با رنگ روشن بیرون میشود فقط در هنگام قبل از عمل نزدیکی جنجال آفرین میشود و منشاء این جنجال از کجا سرچشمه میگیرد؟ دقیقا از زمانی این مشکل به وجود میاید که دختر برای اولین بار و بارهای دیگر عادت ماهانه ی خود را میبیند. و این عادت نیز قابل دید نیست و کاملا مشابه با حامله شدن دختر است همه علایم حامله شدن در دختر جوان ظاهر میگردد. و همه به حیرت می افتد که دختر چه قسم و چرا حامله شده و با کدام کسی رابطه نامشروع داشته و عمل نامشروع انجام 1

داده و حمل گرفته، نه. این موضوع چنین نیست و باید دقت کرد و عجله نکرد و باید صبور بود و باید به داکتر مراجعه کرد. چون بکارتی که سراخ نداشته باشد خون خراب شده که بنام عادت ماهانه دختر در پشت پرده بکارت جمع میشود و عفونی میکند و علایم حامله شدن را نشان میدهد. در حالیکه این مسئله مشکل حامله گی نیست بلکه خونهای خراب در پشت پرده بکارت جمع شده و اطراف خود را عفونی میکند که در این مورد نظر به دستور استادان طب عدلی باید به داکتر مراجعه کرده و با اخذ کارت آگاهی بکارت وسط پرده بکارت را سوراخ کرده تا خون های کثیف و خراب و لخطه شده از آن مجرا بیرون شود. و یک نکته ی مهم دیگر این است که بعضی از دختران پریدن و جست و خیز زدن را در دوران کودکی، بهانه میاورند و ازاله بکارت را به دوران کودکی ربط میدهند و بعضا هم ورزش را بهانه میاورند که این موارد بهانه ی برای زایل شدن بکارت شده نمیتواند مگر اینکه ورزش خیلی از نوعی ثقیل باشد و اکثرا با ورزش ثقیل هم زایل نمیشوند چون شفتان صغیرتان همیشه وظیفه ی خفاظت از زایل شدن بکارت را دارد و مانع هر نوع عملی میگردد که بکارت زایل گردد بجز عمل دخول صحیحه. که با وجود عمل دخول صحیحه دیگر شفتان مانع زایل شدن بکارت شده نمیتواند. و از جوانان عزیز تقاضا میکنم که در این موارد خیلی محتاط باشند و با سرنوشت خود و با سرنوشت دیگران بازی نکنند و نیز برای دختران جوان که این مقاله را به خوانش میگیرند توصیه میکنم که در کشورهای اسلامی و خصوصا در کشور افغانستان که یک جامعه ی سنتی هست در قسمت حفظ جان خود کوشا بوده و نگذارند که هر بلحوسی، با حوس بازی خود این غشای با ارزش را از شما زایل کنند. چون آبروی انسان خون انسان است و دختران نیز ازاله بکارت شان به قیمت جان شان تمام میشود و قیمت جان دختران همان بکارت شان هست. در اخیر اگر خواننده گان محترم کدام سوالی داشته باشند میتواند در قسمت نظر، نظر خود را درج کنند. تا راهنمایی شوند.

About مدیر سایت

من نصرالله شجاعی در سال 1368خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه را در لیسه عالی لومان و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک به پایان رسانیده ام و دارنده لیسانس رشته اقتصاد و مدیریت دانشگاه گوهرشاد هستم و همچنان دانشجوی برحال آموزش ارتقای ظرفیت در بخش مدیریت استادان Teacher Education در دانشگاه آموزشی فرایبورگ آلمان هستم و هچنان عضو گروه مطالعاتی "صلح و زنان" در دانشگاه شمال غربی شهر بازل سویس نیز می باشم. همچنان دوسال سابقه کاری در بخش مطالعات صلح، حل منازعه، صلح سازی و ... با انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا نیز دارم. و اکنون برعلاوه این فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در بخش مدیریت استادان و محصلان دانشگاه گوهرشاد نیز مشغول به فعالیت می باشم.

Check Also

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

4 comments

  1. یه سوال در مورد پرده بکارت دارم

  2. سلام یه سوال داشتم. حدودا چند درصد از دخترا پرده حلقوی دارند. ممنون میشم صریح جواب بدین. حتی حدودی

    • سلام به شما حمید جان!
      میزان در صدی غشای بکارت حلقوی را نمیدانم و مهم هم نیست عزیزم چون مهم نوعیت غشا است که باید تشخیص شود نه در صدی آن و میزان درصدی امری بسا مشکل است در کشوری چون افغانستان.
      اما غشای بکارت حلقوی بر اساس قطر هم مختلف اند چون تعدادی از غشاهای حلقوی که دیوار شان بلند نیست با فعل مقاربت جنسی که شدید نباشد قابل زایل شدن هم نیست چون دیواره آن بلند نیست. هر قدر که غشای حلقوی بکارت دیواره شان کمتر باشد به همان میزان مقاومت شان در برابر فعل مقاربت جنسی بیشتر است و هر قدر که جدار غشا بلندتر باشد به سهولت با فعل مقاربت جنسی راحت تر زایل میگردد. یک توصیه میکنم که هیچگاه دنبال میزان در صدی نباش و قابل میزان گیری دقیق هم نیست و ممکن در حدود ۷۰ فیصد دختران دارای بکارت حلقوی باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *