Saturday , January 25 2020
Breaking News
Home / مقالات علمی / موفقیت

موفقیت

موفقیت
انسان موجودی است که در زندگی خود و در کل بگویم که در فطرت و ماهیت خود دارای هدف یا اهدافی هست، که مهمترین اهداف یا هدف شان رسیدن به موفقیت ها در زندگی است و اینکه انسان چگونه به موفقیت میرسد در ذیل درج میگردد؛
تعریف موفقیت:
گرچه تا حال تعریفی جامع و قانع و مانع برای موفقیت اراءه نشده و این امر کار آسان و سهلی هم نیست. لذا میتوان موفقیت را چنین تعریف نموده که موفقیت عبارت است از رسیدن به هدف یا اهداف مورد نظر. عوامل اصلی موفقیت دو چیز بوده میتواند: 1- انگیزه؛ 2- تلاش.
1- انگیزه: هر انسانی که میخواهد در یک امری مشکل به موفقیت برسد باید نسبت به موفق شدن به آن کار، در وجود آن شخص انگیزه خلق شود. اگر انسانی تصمیم بگیرد که امری مشکل را انجام دهد و از پس آن کار برآید و به موفقیت آن را سپری کند، اگر دارای عزم متین و انگیزه استوار و محکم نباشد ممکن در حین اجرای کار دچار مشکلات شود و همان مشکلات آن شخص را از انجام کار وا داشته و انصراف کند، که در این قسمت میتوان گفت که ساحه مشکلات کار باعث انصراف شخص شده و ایشان به موفقیت نرسیده است، بنابراین؛ هر شخصی که میخواهد عمل مشکلی را انجام داده و به هدف برسد اول باید آمادگی کامل داشته باشد و در همان اول کار، باید تمام ساحات مشکل کار را پیش خود سروی کرده و با تصمیم قاطع تصمیم انجام آن کار را بگیرد و در وجودش باید قسمی انگیزه و میل ایجاد کند که عاشقانه و پیگیر و بدون خستگی آن کار را به انجام برساند. پس انگیزه متین و استوار هر شخص را کمک میکند که به هدف برسد و هر امری مشکل را به موفقیت سپری کند، هیچ امری مشکلی نیست که راه حل نداشته باشد و راه حل اصلی آن تلاش مداوم و پیگیر شدن است. اگر یک شخص بدون انگیزه متین تصمیم بگیرد که عملی را انجام دهد و به موفقیت برسد این نا ممکن است؛ چون در هر کاری که انگیزه و تلاش نباشد موفقیت هم در کار نیست. یکی از عوامل و مولفه های که باعث موفقیت در انسان میشود انگیزه است و هیچ عملی بدون انگیزه به انجام نمیرسد و انگیزه هم نیاز به متانت دارد که در هر کاری که انگیزه ایجاد میشود بدون متانت ممکن دچار مشکل شود و انگیزه ی با متانت میتواند یکی از مولفه های رسیدن به موفقیت در زندگی هر انسان باشد؛ اما مولفه ی مهم دیگر که در انسان باعث موفقیت میشود تلاش است که در مورد تلاش هم باید مفصل تحلیل به انجام برسد؛
2- تلاش: تلاش جز کوشش و پشت کار داشتن به صورت مستمر و خستگی ناپذیر چیزی دیگر نیست. اگر در انجام هر عملی تلاش در کار نباشد ممکن کار به انجام برسد؛ اما در مدت زمان خیلی طولانی. اگر بگویم برای اجرای کاری مدت زمان دو سال نیاز باشد و یک شخص آن کار را در مدت زمان ده سال انجام دهد کار به انجام میرسد ولی آن شخص را از لحاظ زمان، وقت آن شخص را بیجا ضایع کرده و آن شخص چندان به موفقیتی نمیرسد. چرا؟ انجام دادن کار دو ساله بدون تلاش برای آن شخص هشت سال دیگر از وقت ایشان را ضایع کرده که آن شخص اگر آن کار را در دوسال انجام میداد و یا موفق به انجام آن کار در مدت زمان دو سال میشد در طول هشت سال دیگر به خیلی از موفقیت های دیگر نایل میشد. از هیمن روست که اندیشمندان میگویند زمان طلاست و هر انسان باید از گزر ثانیه ها استفاده ببرند؛ چون ثانیه هم زمان است و از دست دادن زمان فرصت ها از دست انسانها میرود. مثلا: اگر یک دانشجو دوره کارشناسی یا لسانس خود را در مدت زمان هفت سمیستر یا ترم سپری کند آنرا در مدت زمان ده ترم یا سمیستر به پایان برساند، به موفقیت در این مقطع تحصیلی رسیده؛ اما با مدت زمان بیشتر. اگر همان دانشجو دوره کارشناسی را در مدت زمان هفت ترم به جای ده ترم به پایان برساند همان مدت زمان سه ترم اضافی میتواند در دوره کارشناسی ارشد از ضایع شدن وقت برایش کمک کند که در مدت زمان کمتر به موفقیت دلخواه خود برسد و هم میتواند از ضایع شدن زمان برایش جلوگیری کند. همان دانشجو اگر مدت زمان هفت ترم را برای دوره کارشناسی پیوسته در نظر گرفته باشد و همان دوره را به مدت زمان ده ترم به پایان برساند، از به انجام رساندن این دوره تحصیل دانشجو نشان میدهد که تلاش در کار شان وجود نداشته و اگر داشته هم تلاش ناچیز بوده و اگر همان دانشجو در کارش تلاش میداشت از ضیاع وقتش جلوگیری میکرد و دوره کارشناسی پیوسته را در مدت زمان هفت ترم به پایان میرساند سه ترم دیگر از لحاض مدت زمان یک سال و نیم دیگر میشود که میتوانست در این مدت زمان به موفقیت یا موفقیتهای دیگر نایل میشد. میتوان گفت که هر انسان در انجام عملی و برای رسیدن به موفقیت نیاز به تلاش دارد و تلاش هم باید مستمر و مداوم باشد. تلاش مولفه ی اصلی رسیدن به موفقیت است. چنانچه ادیسون گفته: برای رسیدن به هدف و موفقیت دو چیز نیاز است که عبارت از: انگیزه و تلاش است که ایشان برای رسیدن به موفقیت انگیزه را از لحاظ فیصدی یک فیصد گرفته و تلاش را 99 در صد گفته است.
جمع بندی و نتیجه گیری:
قرار گفته ادیسون، عوامل اصلی رسیدن به موفقیت انگیزه و تلاش است. در هر کاری که انگیزه استوار و متین و تلاش پیگیر و مداوم نباشد در جریان انجام آن کار، ممکن شخص به مشکلاتی روبرو شود و از انجام آن کار منصرف شود؛ بنابراین، انسان زمانی به موفقیت و هدف میرسد که در انجام هر کاری هم انگیزه ی کافی و هم تلاش پیگیر در وجودش باشد و کاملا اشخاص برای انجام کارها و به موفقیت رسیدن آمادگی کامل داشته باشند. اگر به صورت خلاصه بگویم، موفقیت انسانها در گیرو انگیزه و تلاش است و مدیریت کردن زمان نیز نقش اساسی دارد.

About مدیر سایت

من نصرالله شجاعی در سال 1368خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه را در لیسه عالی لومان و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک به پایان رسانیده ام و دارنده لیسانس رشته اقتصاد و مدیریت دانشگاه گوهرشاد هستم و همچنان دانشجوی برحال آموزش ارتقای ظرفیت در بخش مدیریت استادان Teacher Education در دانشگاه آموزشی فرایبورگ آلمان هستم و هچنان عضو گروه مطالعاتی "صلح و زنان" در دانشگاه شمال غربی شهر بازل سویس نیز می باشم. همچنان دوسال سابقه کاری در بخش مطالعات صلح، حل منازعه، صلح سازی و ... با انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا نیز دارم. و اکنون برعلاوه این فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در بخش مدیریت استادان و محصلان دانشگاه گوهرشاد نیز مشغول به فعالیت می باشم.

Check Also

اشتباه پروفیسوری سیاست جمهوری اسلامی در قبال تشیع افغانستان (ایوبی پاییز)

بعد از کودتای هفت ثور 1357 در افغانستان و به دنبال آن قیامها بر ضد …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *