Saturday , January 25 2020
Breaking News
Home / تاریخ / یک بار دیگر رفتار عبدالرحمان خانی مردم هزاره را داغدار کرد

یک بار دیگر رفتار عبدالرحمان خانی مردم هزاره را داغدار کرد

بعد از تاریخ سیاه عبدالرحمن خان گور نه خواب- امروز در تاریخ افغانستان یک بار دیگر بالای هزاره ها همان تاریخ شوم و سیاه تکرار شد. تا حال هیچ گروهی زنان و اطفال معصوم را سر نه بریده بودند اما سه روز قبل گروه وحشی بنام داعش و طالب که از خود ارگ ریاست جمهوری به گفته آقای سیاف- رهبری میشود دست به چنین عمل وحشیانه ای زدند. باز هم از مردم هزاره قربانی تاریخ گرفتند و این نکته را بیاد داشته باشید که همانند دوران گذشته این مورد قتل عام و نسل کشی نیز ثبت تاریخ میشود. اما این را نیز بدانید که بازهم در قرن بیست و یک پشتونها یک بار دیگر تاریخ شوم و سیاهی ثبت تاریخ کرد. شکریه معصوم گناهش چه بود که چنین کردید جناب آقایان عبدالله و غنی؟ اگر غنی باز هم بخواهد خودش را عبدالرحمن دوم بسازد کور خانده- این اصلا در این قرن برای ما قابل قبول نیست و خودت را تغییر بده و راه انسانی را پیش گیر و راه درست را انتخاب کن. و اگر توانایی حکومت داری را ندارید از ارگ بیرون شوید و جاه را برای دیگران خالی کنید تا بتوانند به خون و عزت و حیثیت مردم این کشور احترام قایل شوند. فکر کنم هنوز بلد نیستی که خانواده ات را چه قسم مدیریت کنی چه برسد که میخواهی افغانستان را مدیریت کنی. مدیریت کشور به آن آسانی نیست که فکر کرده بودی. ما مردم به خاطر این رای ندادیم که گلوی مارا ببرید ما رای دادیم که کشور سازی کنید چنانچه خود ما مردم قانون محور و احترام به قانون داریم و اگر به این مشکلات خود خاتمه ندهید دیگر ما هم میتوانیم که دست به عمل وحشیانه بزنیم و از پشتونهای مرزی خود قربانی بگیریم چون در مقابل قومیکه منطق ندارند و شعور و وجدان ندارند باید مقابله بالمثل شود. مارا مجبور نسازید و الا دست به چنین عملی میزنیم و برای هیئت صلحی که روان کرده بودید دقیقا معلوم شد که ما نیز توانایی آنرا داریم که هر کاری را انجام بدهیم و هیئت صلح را که روان کرده بودی دقیقن فهمیدند که هزاره ها و جاغوریها این غیرت را دارند که از خانه های پشتونها و از نقطه ای که دل شان بخواهند اسیر بیاورند. در حالیکه اقوامت بزدلانه از مسیر راهها همانند یک رهزن عمل کرده و گروگانگیری کردند. ما توانایی این را داریم که زنان پشتون را از آغوش شوهران شان شب و یا روز فرق نمیکند از بستر خواب شان بیاوریم. اما نه- ما مردم انسانیت داریم- شرف داریم- عزت داریم و همیشه منتظر بوده ایم که دولت باید کاری انجام بدهد و ما هیچگاهی خود را متهم قانون نساخته ایم. در اخیر تشکر میکنم از همشهریان گرامی ام که مرکز ولایت غزنی هستند که دیروز پیکرهای پاک شهدای زابل را از شهر غزنی به آغوش کشیدند و با پاه پیاده راهی کابل شدند تا اینکه شب در کابل رسیدند آفرین به غیرت و شهامت و مردانگی و عزت شما مردم شهر غزنی. این است انسانیت- این است ابوهت و این است مردانگی و شرف. جناب غنی و عبدالله اگر مسایل دیگر را درک کرده نمیتوانید حد اقل این مورد حرکت مردم را درک کنید که در کشور چه جریان دارد که مردم غزنی از شهر غزنی با پاه پیاده تا کابل میایند تا اجساد را به پیش ارگ ریاست جمهوری برساند. که امشب آن شهدای گلون دریده مهمان مصلای شهید مزاری بود.

About مدیر سایت

من نصرالله شجاعی در سال 1368خورشیدی در قریه قلندری ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در یک خانواده متوسط چشم به دنیا گشودم. که دوره ابتدائیه را در لیسه عالی لومان و دوره لیسه را در لیسه صالحی زیرک به پایان رسانیده ام و دارنده لیسانس رشته اقتصاد و مدیریت دانشگاه گوهرشاد هستم و همچنان دانشجوی برحال آموزش ارتقای ظرفیت در بخش مدیریت استادان Teacher Education در دانشگاه آموزشی فرایبورگ آلمان هستم و هچنان عضو گروه مطالعاتی "صلح و زنان" در دانشگاه شمال غربی شهر بازل سویس نیز می باشم. همچنان دوسال سابقه کاری در بخش مطالعات صلح، حل منازعه، صلح سازی و ... با انستیتیوت صلح ایالات متحده امریکا نیز دارم. و اکنون برعلاوه این فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در بخش مدیریت استادان و محصلان دانشگاه گوهرشاد نیز مشغول به فعالیت می باشم.

Check Also

نظام سلطنتی در معارف جاغوری

هرگاه نظری به چند سال قبل کشور و ولسوالی جاغوری بی اندازیم، دیده میشود که …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *