Saturday , January 25 2020
Breaking News
Home / خرید مونوگراف

خرید مونوگراف

بررسی حق فسخ عقد ازدواج مرد در حقوق افغانستان و ایران (مونوگراف مقایسوی)

فصل اول: کلیات تحقیق  طرح مسئله: همان قسم که عقد ازدواج باعث پیوند دو نفر (زوج و زوجه) میگردد و در بعضی از موارد بعضی از نامزدی ها و ازدواج ها نیاز به فسخ نیز پیدا میکند. که در کشور افغانستان اکثری از زوجها و زوجه ها از حق …

Read More »